Qualitat

Confiança

Treball en equip

Resiliència

Responsabilitat ètica

Millora contínua

Ecologia